Jag har hört om en stad ovan molnen
ovan jordiska dimhöljda länder
Jag har hört om dess solljusa stränder,
och en gång, tänk en gång, är jag där
Halleluja! Jag högt måste sjunga
Halleluja! Jag går till den staden
Om än stegen blir trötta och tunga,
bär det uppåt och hemåt ändå

Jag har hört om en stad ovan molnen
ovan jordiska dimhöljda länder
Jag har hört om dess solljusa stränder,
och en gång, tänk en gång, är jag där
Halleluja! Jag högt måste sjunga
Halleluja! Jag går till den staden
Om än stegen blir trötta och tunga,
bär det uppåt och hemåt ändå